Zoeken

Vlaamse subsidies om Circulaire Economie in de Large Format Print & Sign sector te stimuleren

Vlaamse subsidies om Circulaire Economie in de Large Format Print & Sign sector te stimuleren

Unieke samenwerking tussen Centexbel-VKC en VIGC resulteert in driejarige COOCK+ subsidietraject (2024 – 2026) om de overgang van de GRAfische sector naar een meer Circulaire Economie te helpen bevorderen (GRACE-project).

Turnhout, 10 januari 2024 – Voor de eerste keer sinds het ontstaan van beide organisaties zullen Centexbel-VKC (Kenniscentrum voor de Textiel- en Kunststoffensector) en VIGC (Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie) de handen in elkaar slaan om via marktklare concepten de Large Format Print & Sign sector klaar te stomen voor een circulaire economie.

Het GRACE-project wil de Large Format Print & Sign sector handvatten bieden om hun producten meer circulair te maken. Dit gebeurt door inzicht te geven in de mogelijkheden van materiaalefficiëntie, materiaalhergebruik en recyclage via opleidingen, demonstraties en publicaties.

Beide partijen richten zich tot alle bedrijven in de waardeketen van LFP & Sign om binnen deze thematiek kennis te delen, overzicht en inzicht te creëren en waar nodig bijkomend onderzoek te doen en op die manier een brug te slaan tussen alle partijen.

Het GRACE-project steunt op de kennis van de grafische sector waarover VIGC beschikt en op de expertise van Centexbel-VKC en VIGC op het gebied van circulariteit.

Wij willen in dit project inzetten op een geïntegreerde aanpak door:

− De bestaande circulaire initiatieven in kaart te brengen, bekend te maken en te toetsen
− De productie- en afvalstromen in kaart te brengen om de nodige actoren in de volledige waardeketen te identificeren.

Het einddoel is om op een onderbouwde manier meer bewustwording en gecoördineerde actie te creëren binnen de sector. We bekijken de problemen op verschillende niveaus en streven naar het verbeteren van circulariteit op basis van de principes van het Reduce, Reuse en Recycle principe.

Om dit project maximaal te laten dragen door de sector wordt een begeleidingsgroep geïnstalleerd waarin iedereen uit de sector die met circulariteit aan de slag is of aan de slag wil gaan welkom is. De begeleidingsgroep zal 2 keer per jaar samenkomen en geeft mee richting aan het project. De eerste samenkomst waarop iedereen is uitgenodigd vindt plaats op 28 februari om 14u bij Centexbel-VKC (Technologiepark Zwijnaarde 70 in Gent). Meer info en inschrijven kan via https://www.centexbel.be/en/agenda/kick-off-grace. Deelname aan de begeleidingsgroep is gratis, inschrijving verplicht.

Senior Innovation Consultant Fons Put (VIGC) en voor Willem Uyttendaele, onderzoeker “textielfunctionalisering en oppervlaktemodificatie” (Centexbel-VKC) coördineren het project.

Dit project wordt gesteund door VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen) d.m.v. het instrumentarium van Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding (COOCK+) dat zich richt op een groep van ondernemingen, met als doel het valoriseren van (basis)onderzoeksresultaten door het versnellen van de introductie van technologie en/of kennis. HBC.2023.0472

Contact:
Willem Uyttendaele, Centexbel-VKC

wu@centexbel.be
+32 (0)9 241 86 83

Fons Put, VIGC
Fons.put@vigc.be
+32 (0)495 232 134

Ontvang onze nieuwsbrief

Laat je naam en e-mail hier achter en ontvang onze nieuwsbrief in je mailbox. Je kan op elk moment terug uitschrijven

S'abonner à notre newsletter

Laissez votre nom et votre e-mail ici et recevez notre newsletter dans votre boîte aux lettres.
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Ontvang onze nieuwsbrief

Laat je naam en e-mail hier achter en ontvang onze nieuwsbrief in je mailbox.
Je kan op elk moment terug uitschrijven.